BejelentésNEUMANN JÁNOS
TELEHÁZ Gombos

MENÜ


Nyilt pályázatokItt értesülhetünk azokról az érvényes pályázatokról amelyek érdekelhetik a gombosi embereket.
● mezőgazdaság, kisvállalkozók - kölcsön ● önkormányzatok ● intézmények ● társadalmi szervezetek és alapítványok ● vállalkozások ● egyének-személyek
Üzleti partnerkeresés
Teleházas pályázatok SZERBIA TELEHÁZ SZÖVETSÉGE 24300 Topolya, Fő utca 55/a 024 715 110 A fennti címeken a versenyzők és informatikai tanáraik feltehetik kérdéseiket és kapnak feleletet, információt ! Ha pályázni szeretne és segítségre van szüksége, ajánljuk, jelentkezzen nekünk, mi segítünk Önnek problémája megoldásában!
TELEHÁZ PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Neumann János Vállalkozói Tudásháló Alapítvány és a Szerbia Teleház Szövetsége ezúton hirdetik meg az általános és középiskolások részére kiírt 1. Neumann Informatikai Programtermék Versenyt amelyre a versenyzők a következő öt kategóriában küldhetnek be pályaműveket. 1. Oktató programok, amelyek közismereti illetve szak-tárgyak önálló /konzultáció nélküli/ tanulására alkalmasak 2. Alkalmazói programok, amelyek a számítógépek széleskörű felhasználását mutatják be. Ebben a kategóriában versenyeznek a szoftvertechnológiai (operációs-rendszer szintű) programok is. 3. Játékprogramok. Ebben a kategóriában a versenyzők saját ötleteik alapján írt játékprogramjaikkal versenyezhetnek. A zsűri elfogad olyan játékprogramokat vagy programrészeket is, amelyeket a pályázó másoktól átvett ötletek alapján fejlesztett tovább. Az a játékprogram is indulhat, amit a versenyző egy már meglévő játék alapján önállóan fejlesztett, vagy önmaga jelentősen módosított. Ezekben az esetekben, az ötlet illetve a külső program forrását is fel kell a pályázatban tüntetni. 4. Internet-re írt alkalmazó programok, hon-lapok, WEB oldalak, speciális hálózati alkalmazások /például adatbankok, keresők, WEB szerkesztők stb/ stb. 5. Megépített digitális (automata) berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver). 6. Számítógépes művészeti programok, ebben a kategóriában háromféle program-termék versenyezhet: 6.1. Számítógépes grafika, egy-egy versenyző max.. 5 pályaművet küldhet be, 6.2. Számítógépes animáció, egy-egy versenyző max.. 3 pályaművet küldhet be, de egyik pályamű időtartama sem haladhatja meg a 3 percet, 6.3. Számítógépes zene (kompozíció, hangzó zeneanyag), egy-egy versenyző max. 2 pályaművet küldhet be, egyik pályamű hosszúsága sem haladhatja meg az 5 percet. A zsűri „PC kategóriájú" gépekre írt programokat fogad el. A pályázat értékelésénél fontos szempont a program helyessége, alkalmazói programok esetén az emberközeliség, a multimédia és az Internet-es programoknál a tartalom mellett a látvány. Az Internetre írt alkalmazói programok kategóriában pályázók a beküldött írásos anyagban jelöljék meg a pályamű Internet címét, esetleg jelszavát. A pályázók a pályázatban a következő adatokat tüntessék fel: Ř a pályázó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, valamint Ř a pályázat kezelési utasítása, a pályázat tartalmi leírása, Ř amennyiben a pályázathoz valamilyen hardver kiegészítés szükséges a leírásban ezt is fel kell tüntetni. Ř az iskola nevét és postai címét, e-mail címét Ř a pályázó hanyadik osztályba jár, Ř az informatika tanárának a nevét, email címét. A versenyen - részvételi díj nélkül – Szerbiában tanuló azon általános és középiskolás diákok, szakmunkás tanulók, illetve fiatalok vehetnek részt, akik 2007. december 31-ig még nem töltötték be a 20. életévüket (a Versenybizottság, a versenyző kérésére, ha a versenyző néhány nappal túllépi a fenti időkorlátot, felmentést adhat). A versenyre egy pályázatot egy pályázó önállóan vagy több versenyző is készíthet közösen, az utóbbi esetben a csoport minden tagjának a nevét és fennt kért adatait fel kell tüntetni a pályázatban. A verseny menete: 1. A verseny első fordulója A pályaműveknek – programtermékeknek legkésőbb 2008. január 28-val bezárólag kell a Versenybizottsághoz beérkezniök, adathordozón: CD-n, DVD-n vagy e-mail-en !!! A programhoz a kezelési utasítást magyar vagy szerb nyelven kell mellékelni. Internetes pályázatok esetén, amennyiben a pályázatot a versenyző egy WEB oldalon helyezte el, be kell küldeni a WEB oldal címét A pályázatokat a Versenybizottság előzsűrizi. Az előzsűrizés eredményétől függetlenül, a döntő versenyre meghívunk minden versenyzőt és versenyzőcsapatot, aki e pályázati kiírás szerint és a fennti határidőben küldte be programtermékét. A döntő A verseny döntőjét 2008. február 2-án – szombaton - 10,00 órai kezdettel tartjuk meg a Szerbia Teleház Szövetség székhelyén (Topolya, Fő utca 55/a). A versenz döntőjében minden meghívott versenyző illetve a versenyzőcsapat a Versenybizottságnak és a közönségnek 10-15 perces előadás keretében bemutatja programtermékét. A Versenybizottság – amelynek az elnöke Dr. Kovács Győző, a számítástechnika magyarországi fejlesztésének vezéregyénisége, a verseny kezdeményezője – a programtermékeket azok minősége, a bemutatás színvonala és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján értékeli. A döntőn a tanulók a verseny meghirdetőinek vendégei. A zsűrizés végeztével a Versenybizottság ünnepélyes eredményhirdetést tart. A Versenybizottság pontozása és az eredmények nyilvánosak és mindez kikerül a szervezők hirdetőtáblájára és a www.teledom.org.yu és www.ecdl.edu.yu honlapjaikra. A döntő legsikeresebb versenyzői közvetlenül részvételi jogot nyernek a magyarországi Szekszárdon 2008. február 11. és 13-a között megrendezendő 4. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyére. A topolyai és szekszárdi döntő résztvevői a szervezők vendégei. A topolyai és szekszárdi döntők legsikeresebb versenyzői a verseny támogatói által felajánlott értékes díjakat kapnak, amelyek zömében informatikai hardware és software termékek. A pályaműveknek – programtermékeknek legkésőbb 2008. január 28-val bezárólag a következő címek egyikére kell beérkezniük: SZERBIA TELEHÁZ SZÖVETSÉGE 24300 Topolya, Fő utca 55/a 024 715 110 vagy ecdl@stcable.co.yu A fennti címeken a versenyzők és informatikai tanáraik feltehetik kérdéseiket és kapnak feleletet, információt !
Vissza--->(Menü)Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!